Procés de producció

Fusió

A l’escorxador, se separa el greix del porc i es reserva únicament el de qualitat superior (sagí, cansalada, cansalada viada o bacó), obtenint una classificació de matèria primera d’alta qualitat.
Posteriorment, el greix passa directament a la sala de fusió, on es fon en una caldera oberta a temperatures controlades.
Un cop fos, passa per un sistema de filtratge i decantació, fins a arribar als dipòsits d’emmagatzematge, on reposa a una temperatura constant i en unes condicions totalment controlades.

Elaboració i envasament

Tots els nostres productes s’elaboren seguint rigorosament les especificacions de cada client, d’acord amb les seves necessitats.
El llard se sotmet a un procés de mescla i refredament a velocitats, temps i temperatures controlades per a una bona cristal·lització i homogeneïtat.
Per a la fabricació de llards refinats, llards fraccionats o llards especials, se sotmet el producte a diversos processos de tractament.
Posteriorment s’envasa i es paletitza, per passar a la cambra d’aireig i finalment al magatzem de producte elaborat.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...